Bieżące informacje i komunikaty

Najważniejsze wiadomości i komunikaty, dotyczące bieżącej działalności Spółki

18
grudzień
2023

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r.

Zamieszczona poniżej „Informacja o realizowanej strategii podatkowej WPEC w Legnicy S.A.”, jest dokumentem sporządzonym i publikowanym, w związku z wymogami wynikającymi z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Informacja zawiera określone przepisami prawa informacje dotyczące m.in.: rodzaju realizowanych obowiązków podatkowych, procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz form współpracy z administracją skarbową

Załącznik:

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r. WPEC w Legnicy S.A.