Bieżące informacje i komunikaty

Najważniejsze wiadomości i komunikaty, dotyczące bieżącej działalności Spółki

04
wrzesień
2023

Inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW

WPEC w Legnicy S.A. informuje, że realizowane zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło w Legnicy – budowa źródła ciepła opartego o paliwo gazowe w lokalizacji istniejącej ciepłowni "Górka" - zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.