Kontakt

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

 ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica

 tel. (76) 85 68 300

fax. (76) 85 68 305

  sekretariat@wpec.legnica.pl

www.wpec.legnica.pl

INNE TELEFONY:

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE  tel.:  993

DYSPOZYTOR  tel.: 76 85 68 204 / 205

 

Sekretariat WPEC w Legnicy S.A.  tel.:  76 85 68 300

@: sekretariat@wpec.legnica.pl

 

Kancelaria WPEC w Legnicy S.A. tel.:  76 85 68 200

 

Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu tel.: 76 85 68 300

Wydział Utrzymania Ruchu – Kierownik tel.: 76 85 68 300

Wydział Inwestycji i Remontów – Kierownik  tel.:  76 75 43 236

 

Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji tel.:  76 85 68 300

Wydział Zarządzania Produkcją – Kierownik tel.: 76 75 43 238

Wydział Źródeł Ciepła w Legnicy – Kierownik tel.:   76 75 43 128

Wydział Eksploatacji Źródeł Ciepła i Sieci w  Chojnowie  i  Chocianowie – Kierownik  tel.:  76 75 43 352

Wydział Eksploatacji Elektrociepłowni i Sieci w Złotoryi – Kierownik tel.: 76 75 43 341

Wydział Eksploatacji Źródeł Ciepła i Sieci w Ścinawie   –  Kierownik tel.:  76 75  43 355

Wydział Eksploatacji Sieci w Legnicy –  Kierownik tel.:  76 75 43  120

Wydział Eksploatacji Sieci w Lubinie – Kierownik tel.:   785 802 330

Wydział Eksploatacji Sieci w Głogowie – Kierownik tel.:   76 75 43 360

 

Dyrektor ds. Kadr i Administracji tel.: 76 85 68 300

Wydział Organizacyjny – Kierownik tel.:  76 75 43 279

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkim – Kierownik tel.:  76 75 43 246

Koordynator ds. Informatyki  tel.:  76 75 43 254

 

Główny Księgowy  tel.:  76 85 68 300

Wydział Księgowości i Windykacji – Kierownik   tel.:  76 75 43 222

 

Dyrektor ds. Finansów  tel.:  76 85 68 300

Wydział Obsługi Klienta – Kierownik  tel.:   76 75 43 274

Wydział Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu – Kierownik tel.:  76 75 43 270

Wydział Zarządzania Majątkiem – Kierownik  tel.:  76 75 43 241

 

Zespół ds. Ochrony Środowiska  tel.: 76 75 43 124

Zespół ds. BHP  tel.:  76 75 43 229

DANE SPÓŁKI:

NIP 691-02-01-247

REGON 000160034

KRS 0000081828

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 118.000.000 PLN

Kapitał wpłacony 118.000.000 PLN

Forma prawna: spółka akcyjna