Zarząd

Zarząd WPEC w Legnicy S.A.  wypełnia swoje zadania w składzie: 

HENRYK RADZIMOWSKI  –  Prezes Zarządu

MAREK LITWIŃSKI            –  Wiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza

Organem nadzorującym działalność WPEC w Legnicy S.A. jest Rada Nadzorcza w składzie:

JĘDRZEJ KANTOR – Przewodniczący Rady Nadzorczej

DANIEL WIŚNIEWSKI – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

HALINA ROSIAK – Sekretarz Rady Nadzorczej