Rada nadzorcza

Organem nadzorującym działalność WPEC w Legnicy S.A. jest Rada Nadzorcza w składzie:

RADOSŁAW STUGLIK – Przewodniczący Rady Nadzorczej
DANIEL WIŚNIEWSKI – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
JĘDRZEJ KANTOR        – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Zarząd WPEC w Legnicy S.A.  wypełnia swoje zadania w składzie: 

HENRYK RADZIMOWSKI  – Prezes Zarządu
MAREK LITWIŃSKI             – Wiceprezes Zarządu