Barwienie wody sieciowej w systemie ciepłowniczym miasta Chojnowa.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna informuje, że w związku ze wzrostem twardości wody ponad dopuszczalne normy  zabarwi wodę w systemie ciepłowniczym miasta Chojnowa. Zabarwienie wody ma na celu sprawdzenie szczelności wymienników w układzie ciepłej wody użytkowej.

Zastosowany zostanie środek do barwienia wody FLUORESCEINA RM 200%,   który  jest barwnikiem  bezpiecznym.

W przypadku pojawienia się zabarwienia (w kolorze żółto-zielonym) wody ciepłej  u lokatorów prosimy o powiadomienie o tym fakcie Wydział Eksploatacji Źródeł Ciepła i Sieci w Chojnowie – tel. 76 754 33 52, kom. 785 802 356 lub Dyspozytora tel. 993 oraz o wstrzymanie użytkowania jej do celów spożywczych.

Barwienie wody sieciowej nastąpi w dniu 15.01.2020 r.