Projektowanie przyłączy ciepłowniczych

WPEC w Legnicy SA zaprasza projektantów sanitarnych do współpracy w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych przyłączy ciepłowniczych.

Informacje w Wydziale Inwestycji i Remontów, tel. 76 75 43 165