Projektowanie przyłączy ciepłowniczych

WPEC w Legnicy SA zaprasza projektantów sanitarnych do współpracy w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych przyłączy ciepłowniczych.

Informacje w Wydziale Zarządzania Majątkiem, tel. 76 – 85 68 234