Remonty

W tym miejscu znajdą Państwo informacje o wszelkich awariach, usterkach i problemach technicznych, które mają miejsce w sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez WPEC w Legnicy S.A.

 

Awarie można zgłaszać, kontaktując się z Pogotowiem Ciepłowniczym pod numerem telefonu 993.

                                                                                                                                       

Zespół interwencyjny WPEC w Legnicy S.A. dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej usunąć wszystkie usterki w zakresie obsługiwanej sieci ciepłowniczej.Awaria w Głogowie
Aktualności - Remonty
Czwartek, 10.08.2017

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. informuje mieszkańców Głogowa , iż przerwa w dostswie ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie trwała od godz. 04:00 dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 03 września 2017 r. do godzin wieczornych. Wyżej wymieniona przerwa podyktowana jest wykonaniem niezbędnych prac remontowych w źródle ciepła , na sieci cieplnej , oraz przekładką magistrali ciepłowniczej DN 500 w planowanej budowie ronda drogowego w skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego          

 

WPEC w Legnicy S.A. informuje jednocześnie, że ze swojej strony dołoży wszekich starań mających na celu możliwie jak najszybsze przywrócenie dostawy ciepła  do Państwa obiektów

 

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.