Newsy


Unijne wsparcie na uciepłowienie rejonu ul. Rzeczpospolitej w Legnicy.
Aktualności - Newsy
Środa, 08.01.2014

Ponad 7 mln złotych, z czego ponad 2 mln ze środków unijnych,  zamierza przeznaczyć WPEC w Legnicy S.A. na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Rzeczpospolitej w Legnicy.

 

13 grudnia 2013 roku  Zarząd  WPEC w Legnicy S.A. podpisał z Dolnośląską Izbą Pośrednicząca we Wrocławiu umowę o dofinansowanie projektu „Budowa  magistrali, sieci rozdzielczych i przyłączy ciepłowniczych – uciepłowienie  terenów rejonu ul. Rzeczypospolitej w Legnicy” w ramach Priorytetu 5 ,,Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka)”, Działanie 5.3 ,,Ciepłownictwa i Kogeneracja”

Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu infrastruktury energetycznej w regionie. Budowa magistrali, sieci rozdzielczych i przyłączy ciepłowniczych przyczyni się do rozwoju scentralizowanego systemu dostaw energii cieplnej oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Legnicy. W ten sposób Projekt wpłynie na oszczędność nieodnawialnych zasobów energetycznych oraz polepszenie stanu powietrza atmosferycznego w regionie. W ramach Projektu wybudowane zostaną: magistrala, sieci rozdzielcze i przyłącza ciepłownicze w rejonie ul. Rzeczypospolitej w Legnicy.

Całkowita wartość projektu to 7 039 135,02 PLN z czego 2 244 060,40 PLN zostanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Unia logotyp 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 
Jubileuszowe wyróżnienia.
Aktualności - Newsy
Poniedziałek, 23.12.2013

 

W WPEC w Legnicy S.A., jak co roku, wyróżniono pracowników za poświecenie i lata pracy. Podczas uroczystości, która odbyła się 20 grudnia, uhonorowano 70 osób. Wręczono też pierwsze certyfikaty zarządzania projektami według metodyki Ten Step.

 

20 grudnia 2013 roku  w Restauracji Arkadia w Legnicy  odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu firmy z Jubilatami oraz tegorocznymi emerytami WPEC w Legnicy S.A. Jubileuszowa uroczystość była okazją do podziękowania pracownikom za wkład w rozwój firmy  i przypomnienia  planów na kolejne 12 miesięcy.

 

W uroczystym spotkaniu wzięło udział ponad 70 tegorocznych Jubilatów, świętujących okrągłą rocznicę pracy, począwszy od 15 do 40 lat dorobku zawodowego. Wyśmienite grono uzupełnił jeden pracownik, którzy przeszedł w tym roku na emeryturę.

Wszystkim Jubilatom oraz Emerytom Zarząd firmy wręczył odznaki i listy gratulacyjne oraz drobne upominki z logo firmy. Uroczystości jubileuszowe są zwykle chwilą, gdy zarząd może oprócz podziękowań i gratulacji skierowanych do jubilatów, podsumować osiągnięcia firmy i przedstawić plany na najbliższą przyszłość.

Nasza spółka rozwija się w dynamicznym tempie podsumowała Barbara Mróz, Prezes Zarządu - Poszerzamy swój zakres działania i  koncentrujemy się na modernizacjach naszych sieci ciepłowniczych.  Miniony rok przebiegł bardzo pracowicie, za co chciałam Państwu serdecznie podziękować.


Nie zabrakło wzruszeń, bo w trakcie uroczystości został wyemitowany materiał filmowy z kilkoma jubilatami, którzy snuli wspomnienia i anegdoty związane z pracą w firmie. Podczas uroczystości wręczono również pierwsze certyfikaty Ten Step. Otrzymały je 4 osoby. Dodatkowe kwalifikacje pozwolą im na sprawniejszą realizację projektów prowadzonych w WPEC

Gościom towarzyszył zespół muzyczny Kasi Stankowskiej, który zaprezentował repertuar świąteczno-noworoczny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć ze spotkania z Odznaczonymi Jubilatami.

 IMG 8659IMG 8661IMG 8678IMG 8702IMG 8760IMG 8761IMG 8762

 
Złoty Certyfikat Fair Play dla WPEC.
Aktualności - Newsy
Środa, 11.12.2013

 

 

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. otrzymało prestiżowy tytuł  i Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play 2013, potwierdzając tym samym po raz kolejny rzetelność swoich działań i uczciwość wobec Klientów.

 

Wyróżnienie sygnowane przez Kapitułę Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” i Krajową Izbę Gospodarczą zostało przyznane WPEC w Legnicy S.A. podczas uroczystej Gali XVI edycji Programu, która odbyła się  6 grudnia 2013 w Sali Kongresowej w Warszawie. Tym samym przedsiębiorstwo dołączyło do grona uznanych na terenie kraju, jak i województwa dolnośląskiego firm, które spełniają szereg kryteriów badanych przez kapitułę Fair Play. Wśród nich są elementy najważniejsze dla Odbiorców ciepła – przygotowany i realizowany program kompleksowej wymiany sieci ciepłowniczej, doświadczona kadra i co jest niezwykle istotne zmiana podejścia do klientów.
Kapituła doceniła przede wszystkim szeroką politykę inwestycyjną, realizowaną na przestrzeni ostatnich czterech lat - podsumowuje Anna Michalska, kierownik Wydziału Marketingu i Rozwoju Sprzedaży, która odebrała tegoroczne wyróżnienie  i dodaje - Od momentu przyłączenia naszej firmy do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź., wydatki przeznaczone na  infrastrukturę przekroczyły poziom ponad 90 mln złotych, a to gwarantuje  znaczną poprawę komfortu naszych Klientów. Do tego doliczyć należy działalność prospołeczną i włączanie się firmy działającej w całym regionie miedziowym w różnego rodzaju przedsięwzięcia,  przez wspieranie placówek oświatowych, a także działań sportowych, charytatywnych, czy poświęconych ochronie środowiska.
WPEC udowodnił, że stawia na przestrzeganie zasad etyki w biznesie – poprzez codzienne stosowanie norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną  oraz władzami samorządowymi.
Tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”
jest gwarantem, że WPEC w Legnicy S.A. przestrzega zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie a w swojej działalności i we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową stosuje normy rzetelnego postępowania.  

 

IMG 5656

IMG 5561 

fair play 2013

 
Złotoryja ma nową elektrociepłownię
Aktualności - Newsy
Piątek, 25.10.2013

Kluczowe zadanie inwestycyjne WPEC w Legnicy - kompleksowa wymiana systemu ciepłowniczego w Złotoryi - dobiegło końca. 24 października oficjalnie otwarto w mieście nową elektrociepłownię.

 

 Zlotoryja

 

Kluczowym zadaniem zrealizowanym przez WPEC w Legnicy S.A., w ramach inwestycji w nowoczesne technologie, jest kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego Złotoryi. Inwestycja, która rozpoczęła nowy sezon grzewczy w mieście, ma przełomowe znaczenie, głównie pod względem ekologicznym.

 

Nowy projekt WPEC w Legnicy S.A. ma celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez likwidację jednej z dwóch kotłowni węglowych i rozbudowanie drugiej, która stanowi wysokosprawną jednostkę kogeneracyjną, pozwalającą zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorców na terenie miasta Złotoryja.

 

Modernizacji i rozbudowie uległa kotłownia przy ul. Jerzmanickiej, zwanej „Nad Zalewem”, która została doposażona w silnik spalinowy zasilany gazem do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Likwidacji uległa natomiast druga z kotłowni węglowych tzw. Osiedlowa przy ul. Słowackiego.

 

Oprócz rozbudowy ciepłowni o nowoczesny układ kogeneracyjny, WPEC prowadzi gruntowną modernizację i rozbudowę sieci cieplnych. W ramach Projektu „Budowa i modernizacja sieci dystrybucji ciepła w Złotoryi.” (w ramach Priorytetu 5 ,,Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka)”, Działanie 5.3 ,,Ciepłownictwa i Kogeneracja” )) został wybudowany nowy odcinek sieci ciepłowniczej łączący dwa niezależne systemy ciepłownicze w jeden, zasilany z kotłowni przy ul. Jerzmanickiej oraz  węzły cieplne dla podłączenia odbiorców zasilanych dotychczas przez zlikwidowaną kotłownię przy ul. Słowackiego.

Oprócz tego została zmodernizowana sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, wykonana w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną, zasilającą osiedle ,,Nad Zalewem”.

 

Prowadzone działania pozwolą na:

 ¥  spełnienie wymagań w zakresie dotrzymania dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (w odniesieniu do pyłu, SO2, NO2, CO)

 

¥  osiągnięcie pozytywnych efektów proekologicznych wpływających pośrednio na poprawę jakości powietrza w mieście,

 

¥  zmniejszenie strat na produkcji i dystrybucji energii cieplnej,¥  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska

 

¥  zwiększenia produkcji energii cieplnej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji,

¥  Odtworzenie i modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury

¥  możliwość pozyskania nowych Odbiorców

 

 

Kompleksowe podejście do modernizacji całego systemu ciepłowniczego, pozwoli zapewnić uzyskanie w krótkim czasie efektów płynących z realizacji postawionych celów, w których, obok zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa energetycznego, jak również celu ekologicznego, czyli zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji, przyjęto również zwiększenie efektywności energetycznej działalności prowadzonej na terenie miasta Złotoryi.

      

Inwestycja związana z budową nowej jednostki kogeneracyjnej została zakończona we wrześniu br. i nowa ciepłownia ogrzewa już całe miasto. Kompleksowa wymiana na nowoczesne sieci preizolowane i budowa nowych sieci na terenie całego miasta potrwa do 2015 roku.

 

Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu funduszy europejskich oraz współpracy Spółki z władzami samorządowymi Złotoryi.

  z1z2z3

  

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 16