Newsy


Nasi medaliści podczas XXI Mistrzostw Polski Energetyków w Pool – Bilardzie!
Aktualności - Newsy
Środa, 30.04.2014

Reprezentacja Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. zajęła 3 miejsce w XXI Mistrzostwach Energetyków w Pool – Bilardzie. Mistrzostwa odbyły się w dniach 25 – 27 kwietnia 2014 roku i zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne ELEKTRO. W Żorach o zwycięstwo rywalizowało 16 ekip. Naszą firmę reprezentowało dwóch zawodników: Marian Jambor oraz Janusz Stryjak.
Medalistom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godną walkę i ducha rywalizacji, a w przyszłości życzymy kolejnych sukcesów.

 

 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Aktualności - Newsy
Poniedziałek, 14.04.2014

 

Ogłoszenie
Zarządu WPEC w Legnicy S.A.
o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

„Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 06.05.2014r. o godz. 10:00 w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik” w Legnicy przy ulicy Koziorożca 9.

 

Porządek obrad:


1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2013.
2)zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WPEC w Legnicy S.A.
w roku 2013.
3)pokryia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki za 2013 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

 

 
Awaria w Lubinie
Aktualności - Newsy
Sobota, 22.03.2014

W związki z awarią sieci ciepłowniczej w Lubinie w rejonie ul Wyszyńskiego dnia 22.03.2014 r. od15.30 do godzin nocnych nastąpi wstrzymanie dostawy czynnika grzewczego do do następujących odbiorców:

- ul.  Wyszyńskiego 14 A-C, 10, 10 A, 3,

-ul. Sokola- cała,

- ul. Sokola 44,

- ul. Szpakowa 2,

- ul. Sokola 33 B,

- ul. Orla 32,

- ul. Lesna 8, 15-53,

- ul. Pawia 13, 19,

- ul. Ptasia- domki, Wrzosowa - domki, Gajowa - domki,

- ul. Gajowa 2A,

- ul. Lesna 22B.

Zapewniamy, ze nasze służby dołożą wszelkich starań aby jak najszybciej przywrócic dostawę ciepła. 

Przepraszamy za zaistniałe niedogodnosci.

 

 

 
Pozyskanie funduszy z NFOŚiGW na modernizację sieci .
Aktualności - Newsy
Środa, 08.01.2014

Na  ponad 100 mln złotych opiewa projekt modernizacji miejskich sieci ciepłowniczych w Lubinie, Legnicy i Głogowie, z czego ponad 46 mln zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna  podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie  projektu „Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy, Lubinie i Głogowie” (umowa nr POIS.09.02-00-00-051/10-00) już w sierpniu 2011 roku. Jednakże w grudniu 2013   doszło do popisania aneksu  rozszerzającego zakres tego projektu. Jego przedmiotem jest modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Lubinie, Legnicy  i Głogowie.  Początkowo  zakładano, że obejmie ona   19,418 km.  oraz 135 sztuk węzłów ciepłowniczych w Lubinie i Legnicy. Zgodnie z podpisanym aneksem,  sumaryczna długość przebudowanej w ramach projektu sieci ciepłowniczej i wyniesie 55,50 km.

W dniu 30.12.2013 w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie rozszerzono zakres rzeczowy i finansowy projektu z 17 201 760,03 do wysokości 46 117 987, 68 PLN dofinansowania. Całkowita wartość projektu to kwota 100 099 885,11 PLN, która zostanie wydatkowana na przedsięwzięcia inwestycyjne do końca IV kwartału 2015 r. Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Modernizacji miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy, Lubinie i Głogowie” obejmuje zadania inwestycyjne polegające na modernizacji sieci i przyłączy rozdzielczych  oraz modernizacji izolacji sieci magistralnych dużej średnicy.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dyspozycyjności całej infrastruktury sieciowej poprzez wymianę odcinków sieci o największej awaryjności i największym potencjalne obniżenia strat a także zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów i gazów, przy jednoczesnym zachowaniu sprzedaży ciepła. Poprawie ulegnie też  jakość dostarczanego do Odbiorców ciepła i efektywność przesyłu.

 

 

 

Projekt pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Legnicy, Lubinie i Głogowie” współfinansowany w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii, Priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna  środowisku i efektywność energetyczna”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 16