Taryfa dla ciepła
Obsługa klienta - Obsługa klienta
Piątek, 16.11.2012

Podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło w okresie od 13.01.2017r.  stanowi "Taryfa dla ciepła WPEC w Legnicy S.A. z dnia 29 grudnia 2016  r.",  zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR-4210-47/2016/157/XV-A/AŁ:

   

Taryfa obowiązująca od 13.01.2017r.:

 

Taryfa dla ciepła WPEC w Legnica S.A. z dnia 29 grudnia 2016r.  

 

 

oraz Zmiana XV Taryfy dla ciepła WPEC w Legnicy S.A. z dnia 4 maja 2017r.,  zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.42017.157.XV-B.MK:

 

Zmiana XV Taryfy dla ciepła obowiązująca od 19.05.2017r.:

 

Zmiana XV Taryfy WPEC z 04 maja 2017r.

 

Zmiana XV Taryfy dla ciepła WPEC w Legnicy S.A. z dnia 4 maja 2017r. dotyczy odbiorców ciepła w Legnicy.”