Polityka jakości
Firma - Firma

WPEC w  Legnicy S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu, dystrybucji oraz obrotu energią cieplną. W celu podniesienia jakości świadczonych usług spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z normami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

 

Spółka posiada certyfikaty w zakresie produkcji energii cieplnej w wodzie gorącej na potrzeby c.o. i c.w.u.:

Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 (od 2003 r.);

Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005 (od 2004 r.);

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004 (od 2004 r.).

 

Realizowana polityka jakości jest dowodem zaangażowania spółki w stałą poprawę poziomu świadczonych usług, przy uwzględnieniu zróżnicowanych potrzeb klientów oraz poszanowaniu środowiska naturalnego. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Jakością możliwe jest prowadzenie bezpiecznej, ekologicznej i satysfakcjonującej partnerów biznesowych oraz indywidualnych działalności na stałym, wysokim poziomie.

 

W codziennej pracy zespół WPEC w Legnica S.A. przykłada szczególną uwagę do optymalizacji zarówno wskaźników ekonomicznych, jak również tych z zakresu ochrony środowiska. Nieustannie udoskonalane są także procesy administracyjne i technologiczne. Przedsiębiorstwo dba również o zapewnienie korzystnej atmosfery biznesowej dla swoich klientów i przyjaznego klimatu pracy dla swoich pracowników.

 

W zakresie polityki środowiskowej spółka skupia się na stałym monitoringu i bieżącej ocenie wpływu działalności na otoczenie, a w szczególności:

  • usprawnianiu gospodarki surowcami i materiałami, której celem jest redukcja wytwarzanych odpadów oraz odzyskiwanie surowców wtórnych;
  • optymalizacji i kontroli procesów spalania;
  • optymalizacji zużycia energii elektrycznej, wody oraz innych surowców naturalnych;
  • podnoszeniu świadomości i kwalifikacji kadry w zakresie działania proekologicznego.