Inwestycje
Firma - Firma

 W 2015 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna przeznaczy ok. 60 mln złotych na realizację inwestycji mających głównie na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury ciepłowniczej, a więc zmniejszenie energochłonności i awaryjności sieci co z kolei wpłynie na zwiększenie komfortu Odbiorców ciepła. Znaczącą też kwotę przeznaczono na przyłączanie nowych obiektów do ciepła systemowego, co w przypadku obiektów istniejących wiąże się z likwidacją źródeł niskiej emisji.

 

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na rok 2015 r. znajduje się realizacja zadań w ramach przebudowy sieci wraz z przyłączami ciepłowniczymi, będących przedmiotem projektu pn. „Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy, Lubinie Głogowie” współfinansowanego w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii, Priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna  środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

W bieżącym roku w zakres projektu wchodzą niżej wymienione zadania:

 

Legnica

 1. 1.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 250 o długości 0,14 km od komory 1K - 55033 do komory 1K -(Urząd Miasta - Starostwo Powiatowe ) w Legnicy polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 2. 2.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 400 o długości 0,45 km od Ciepłowni Górka do komory 1K - 04000 w Legnicy polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 3. 3.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 400 o długości 0,28 km od komory 1K - 03003 (ul. Wlk. Niedźwiedzicy) do połączenia z siecią nadziemną w Legnicy polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 4. 4.Wymiana izolacji termicznej odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej DN 500-700 o długości 1,96z tradycyjnej na łupkową od CC Legnica do rejonu ul. Bydgoskiej i Szczytnickiej.
 5. 5.Wymiana izolacji termicznej odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej DN 500 o długości 0,35 km zasilająw energię miasto Legnica od komory 1K-07013 do rejonu ul. Pątnowskiej i Jagodowej (II etap).

 

Lubin

 1. 1.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 50-200 o długości 1,08 km z przyłączami na osiedlu Wyżykowskiego w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 2. 2.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 300-350 o długości 0,86 km na terenie SM Nasza Chata w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 3. 3.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 350-500 o długości 1,29 km w rejonie ul. Hutniczej w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 4. 4.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 500 o długości 0,66 km w rejonie ul. 1 Maja w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 5. 5.Przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami DN 50-350 o długości 4,625 km na osiedlu Przylesie w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane ( II etap).

 

Głogów

 1. 1.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 50-200 o długości 0,75 km z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego i Wojska Polskiego w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane .
 2. 2.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 65-200 o długości 0,39 km z przyłączami w rejonie ul. Wierzbowej w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 3. 3.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 32-250 o długości 1,32 km z przyłączami w rejonie ul. Kosmonautów Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane .
 4. 4.Przebudowa sieci rozdzielczej DN 40-200 o długości 0,76 km z przyłączami w rejonie ul. Wojska Polskiego, Andromedy i Perseusza w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 5. 5.Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, rej. ul. Armii Krajowej, Stawnej, Słowiańskiej, Jedności Robotniczej, Grunwaldzkiej.
 6. 6.Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami DN 50-100 o długości 0,59 km w rejonie ulic Oriona 1-5, 7-11, 13-17, 19-23 w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 7. 7.Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami DN 40-50 o długości 0,21 km w rejonie ulic Perseusza 9 i 11 w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane (Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY).
 8. 8.Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami DN 25-250 o długości 1,22 km w rejonie ulic Obrońców Pokoju 16, 18, 20 B, F, 22 i Morcinka 1 w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 9. 9.Przebudowa sieci cieplnej DN 40-200 o długości 0,52 km wraz z przyłączem do budynku handlowo-usługowego PSS Społem w rejonie ulicy Galileusza 20 w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.Oraz wymiana dwóch węzłów grupowych przy ul. Sybiraków 3 i przy Al. Wolności w Głogowie na węzły indywidualne   (35 szt.) z przebudową sieci i przyłączy niskoparametrowych na wysokoparametrowe w technologii  preizolowanej. W wyniku realizacji tej inwestycji zlikwidowane zostaną grupowe węzły cieplne, a w ich miejsce powstanie 35 nowoczesnych węzłów cieplnych, umożliwiających indywidualne sterowanie dostarczanego ciepła do poszczególnych budynków, zgodnie z potrzebami Odbiorców.

 

WPEC w Legnicy S.A. został także beneficjentem Programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. PROGRAM KAWKA – to wparcie dla miast w których występują przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Spółka otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Urzędu Miasta Legnicy na budowę sieci i przyłączenie do ciepła systemowego obiektów miejskich w rejonie ul. Głogowskiej.

Ogromnym przedsięwzięciem jest także REWITALIZACJA Centralnej Ciepłowni w LEGNICY. Od 2014 r. opracowywana jest koncepcja systemu ciepłowniczego dla miasta Legnicy – w zakresie źródeł ciepła. Rozważane jest kilka wariantów mających na celu minimalizację emisji oraz wprowadzenie nowszych technologii produkcji ciepła.

 

Corocznie realizujemy przyłączenia nowych odbiorców do naszej sieci – od projektu, poprzez budowę sieci, przyłączy do budowy węzłów. W bieżącym roku również zaplanowano realizację wielu inwestycji - nie są one objęte dofinansowaniem ze środków unijnych, w tym m.in.:

 

Legnica - rejon ulic: Andersa, Okrężnej, Libana, Wrocławskiej, Sikorskiego, Ścinawskiej, Oświęcimskiej.

Lubin - rejon ulic: Górniczej, Kwiatowej, Sikorskiego, Wyszyńskiego.

Głogów - rejon ulic: Piłsudskiego, Sikorskiego, Rynek, Merkurego, Szewskiej.        

Złotoryja - rejon ulic: Żeromskiego, Niepodległości, Reymonta, Zaułek 2.