Struktura właścicielska
Firma - Firma

 "Energetyka" sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jest właścicielem 100 % akcji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 

Grupa Kapitałowa

 

WPEC w Legnicy S.A. działa w ramach Grupy Kapitałowej "Energetyka" sp. z o.o., bezpośrednio należącej do KGHM Polska Miedź S.A.Działalność "Energetyka" sp. z o.o. skupia się na produkcji oraz dystrybucji ciepła i energii. Dodatkowo spółka świadczy usługi  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i utylizacji odpadów.

 

KGHM Polska Miedź S.A. należy do 10 największych polskich przedsiębiorstw. Na Grupę Kapitałową KGHM składa się ponad 40 spółek, świadczących usługi lub prowadzących działalność produkcyjną w różnych branżach, m.in. przemysłowej, telekomunikacyjnej, transportowej, energetycznej czy turystycznej.