Historia
Firma - Firma

  

Historia firmy rozpoczęła się  w grudniu 1975 roku. To wówczas  zarządzeniem nr 66 Wojewody Legnickiego powołano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Lubinie. Przedsiębiorstwo rozpoczęło jednak oficjalnie  swoją działalność 1 stycznia 1976 roku i świadczyło usługi w zakresie produkcji i przesyłu energii cieplnej. Pod koniec 1976 roku siedziba WPEC została przeniesiona z Lubina do Legnicy.

Przedsiębiorstwo obsługiwało odbiorców ciepła w województwie legnickim, mieszkających w Chocianowie, Chojnowie, Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Ścinawie i Złotoryi. W październiku 1976 roku siedziba firmy została przeniesiona do stolicy ówczesnego województwa - Legnicy, co pozwoliło na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem.

 

W 1994 roku, Zarządzeniem nr 46 wydanym przez Wojewodę Legnickiego, część majątku przedsiębiorstwa została przekazana na rzecz gminy Polkowice i gminy miejskiej Lubin (w 2005 roku część majątku przekazanego na rzecz gminy miejskiej Lubin wróciła do WPEC w Legnicy S.A.). Z kolei w roku 1996 część mienia przedsiębiorstwa została przekazana na rzecz gminy Jawor.

 

W wyniku procesów komunalizacyjnych zakres terytorialnej działalności przedsiębiorstwa został zawężony do miast: Chocianów, Chojnów, Głogów, Legnica, Ścinawa i Złotoryja.

 

Koniec lat 90-tych XX wieku to czas zmian własnościowych. Aktem Komercjalizacji Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 września 1999 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną. W dniu 20 października 1999 roku spółka została wpisana  do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział V Gospodarczy i z dniem 1 listopada 1999 roku rozpoczęła działalność jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

 

29 grudnia 2009 roku Skarb Państwa przeniósł na rzecz Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie własność 10 030 000 akcji imiennych zwykłych serii A, stanowiących łącznie 85% kapitału zakładowego WPEC w Legnicy S.A. Tym samym legnicka Spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej KHGM Polska Miedź S.A.

 

Obecnie WPEC w Legnicy S.A. prowadzi działalność w miastach: Legnica, Głogów, Chojnów, Chocianów, Ścinawa, Złotoryja i Lubin (od 01.07.2005 r.).

 

Ważniejsze daty w historii WPEC w Legnicy S.A.:

 

 • 1975, 18 grudnia - utworzenie przedsiębiorstwa z siedzibą w Lubinie
 • 1976, 1 stycznia - rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa
 • 1976, październik - przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa do Legnicy
 • 1994, 29 grudnia - przekazanie części mienia przedsiębiorstwa gminie Polkowice
 • 1994, 30 grudnia  - przekazanie części mienia przedsiębiorstwa  gminie miejskiej Lubin
 • 1996, 31 października - przekazanie części mienia przedsiębiorstwa  gminie  Jawor
 • 1998, 1 października - przyznanie koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • 1999, 30 września - decyzja Ministra Skarbu Państwa o komercjalizacji przedsiębiorstwa
 • 1999, 20 października - wpisanie przedsiębiorstwa do rejestru handlowego
 • 1999, 1 listopada - rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa jako jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
 • 2008 - wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 • 2009, 29 grudnia - przeniesienie 85% kapitału zakładowego WPEC w Legnicy S.A. na rzecz Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie