Władze spółki
Firma - Firma

 

ZARZĄD SPÓŁKI

 

Pani Ewa Mirońska - p.o. Prezesa Zarządu
Pan Marek Litwiński - Wiceprezes Zarządu
 

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

 

Pan Mirosław Skowron      - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Jaśkowski      - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Sławomir Sokołowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

Władze spółki

 

Firma - Firma

 

 

Informujemy, że Rada Nadzorcza  WPEC w Legnicy S.A.
w dniu 31 stycznia 2017 r. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki tj.:

- odwołała ze składu Zarządu WPEC w Legnicy S.A. Pana Wojciecha
    Pawłowskiego,
-  powołała z dniem 20 lutego 2017 r. w skład Zarządu WPEC w Legnicy S.A.
    Panią Ewę Mirońską powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

 

ZARZĄD SPÓŁKI

 

Arkadiusz Janusz - Prezes Zarządu

 

Marek Litwiński - Wiceprezes Zarządu

 


 

 

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

 

 

Ryszard Biernacki - Przewodniczący RN

 

Sławomir Sokołowski - Wiceprzewodniczący RN

 

Piotr Karwan - Sekretarz RN

 

Kamil Jeziorski - Członek RN

 

Mirosław Skowron - Członek RN