O nas
Firma - Firma

 

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

 

Jedno z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych na Dolnym Śląsku - funkcjonuje na rynku od 1976 r. Działalność Spółki skoncentrowana jest wokół przesyłu, dystrybucji, produkcji i obrotu energią cieplną. Przedsiębiorstwo dysponuje również własnymi służbami remontowo-budowlanymi, transportowymi i utrzymania ruchu, zabezpieczjącymi potrzeby firmy. Codziennie z usług WPEC w Legnicy S.A. korzystają tysiące odbiorców indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych na terenie Dolnego Śląska. Firma obecna jest w 7 dużych miastach: Legnicy, Lubinie, Głogowie, Chojnowie, Chocianowie, Ścinawie i Złotoryi.

 

Od grudnia 2009 roku właścicielem WPEC jest lubińska Spółka „Energetyka", należąca do  Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Od tego czasu prowadzona jest konsekwentna polityka inwestycyjna, mająca na celu zdecydowaną poprawę infrastruktury sieciowej. Na przestrzeni ostatnich trzech lat firma przeznaczyła na ten cel ok. 72 mln zł.

 

WPEC posiada szereg nagród i wyróżnień, a wśród nich Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (2011, 2012, 2013), Gazelę Biznesu (2011 i 2012), Certyfikat Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom  po 45 roku życia (2010) oraz Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play (2011, 2012, 2013, 2014 i 2015).

 

37 lat doświadczeń pozwala Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej  w Legnicy S.A. pochwalić się doskonale wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą, która jest filarem firmy. WPEC chętnie angażuje się w działalność prospołeczną. Aktywnie wspiera placówki oświatowe i wychowawcze. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych oraz działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Głównym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła jest miał węglowy. WPEC  w Legnicy S.A. wykorzystuje również gaz ziemny, jako ekologiczne źródło energii. Jest to zgodne z prowadzoną przez spółkę polityką środowiskową, która zakłada modernizację i rozwój przedsiębiorstwa pod kątem poprawy wskaźników ekologicznych. Promocja ciepła sieciowego wiąże się ponadto ze stopniową likwidacją tzw. niskich źródeł emisji, czyli eliminacją jednej z najpoważniejszych współcześnie przyczyn zanieczyszczenia środowiska.

 

W celu podniesienia jakości świadczonych usług WPEC w Legnicy S.A. wprowadziło Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodowymi standardami. System ten pozwala na prowadzenie działalności nastawionej na uzyskanie wysokiej satysfakcji klienta przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pracy oraz przy szczególnym uwzględnieniu kwestii ochrony środowiska.

 

Od 2009 roku WPEC w Legnicy S.A. należy do firmy Energetyka Sp. z o.o., członka Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

Podstawowe dane o spółce 

 

Ilość sprzedanej energii cieplnej na dzień 31.12.2015r.: 2 152 273  GJ
Moc cieplna zamówiona przez odbiorców: 382 MW
Liczba odbiorców:  
Liczba własnych źródeł ciepła: 10
Długość sieci cieplnych ogółem: 281,8 km
Liczba węzłów cieplnych (własnych): 1 233
Liczba eksploatowanych węzłów cieplnych (obcych): 1 219
Liczba zatrudnionych na dzień 01.10.2016r.: 367 osoby