Informacja w związku z barwieniem wody w systememie ciepłowniczym miasta Głogowa.
Aktualności - Newsy
Piątek, 16.02.2018

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. informuje, że w ramach okresowego przeglądu infrastruktury, w dniu 19.02.2018 roku przystąpi do zabarwienia wody w sieci ciepłowniczej miasta Głogowa barwnikiem nadającym wodzie kolor żółtozielony. Celem jest doskonalenie jakości dostaw ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców. Działanie jest przeprowadzone, by wykryć ewentualne nieszczelności wymienników ciepłej wody oraz nieszczelności systemu ciepłowniczego. Zastosowana dawka barwnika jest bezpieczna, nie niszczy instalacji i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a całe przedsięwzięcie przeprowadzone jest za wiedzą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie.
Osoby, które zauważą w zaworach czerpalnych wodę zabarwioną na kolor żółtozielony powinny używać jej jedynie do celów gospodarczych, oraz powiadomić administratora budynku lub Pogotowie Ciepłownicze nr tel. 993 czynne całą dobę.