Zmiana taryfy dla ciepła
Aktualności - Newsy
Czwartek, 18.05.2017

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna uprzejmie informuje Odbiorców ciepła o zmianie Taryfy dla ciepła - zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.42017.157.XV-B.MK z dnia 4 maja 2017r.

Zmiana XV Taryfy dla ciepła WPEC w Legnicy S.A. z dnia 4 maja 2017r. wchodzi w życie z dniem  19 maja br. i dotyczy odbiorców ciepła w Legnicy.

Szczegóły zmian umieszczone są w zakładce Obsługa klienta/Taryfy i cenniki