Komunikat w sprawie dostaw ciepła z dnia 28.11.2016r.
Ogólne - Ogólne

 

K O M U N I K A T

 

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 15.11.2016r. i 18.11.2016r. dotyczących możliwości wstrzymania dostawy ciepła do obiektów znajdujących się w Lubinie zasilanych przez Spółkę MPEC „Termal” S.A., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna informuje, że pomiędzy WPEC w Legnicy S.A. a MPEC „Termal” S.A. zostało zawarte porozumienie w zakresie zabezpieczenia bieżących płatności za miesiąc listopad 2016r. należnych WPEC w Legnicy S.A. od Spółki MPEC „Termal” S.A. Dodatkowo w dniu 28.11.2016r. Zarząd Spółki WPEC w Legnicy S.A. dokonał uzgodnień i podpisał porozumienie z Nadzorcą Sądowym MPEC „Termal” S.A. wyznaczonym przez Sąd Rejonowy w Legnicy, w sprawie terminowego regulowania przez MPEC „Termal” S.A. kolejnych bieżących płatności za zakupione od Spółki WPEC w Legnicy S.A. ciepło.

W związku z powyższym Zarząd WPEC w Legnicy S.A. informuje, że nie podejmie działań o których mowa w ww. komunikatach wstrzymujących dostawy ciepła dla obiektów w Lubinie zasilanych przez Spółkę  MPEC „Termal” S.A..

 

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>